–všesportovní příprava ke správnému rozvoji–

–správný rozvoj je primárním cílem–

Všesportovní příprava umožní dítěti se správně rozvíjet ve všech směrech a v neposlední řadě je také základ do každého sportu. Proto se v jednotlivých lekcích zaměřujeme na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Součástí lekcí jsou základy atletiky, gymnastika, míčové a pohybové hry.

–předčasná specializace je cestou do pekel–

Předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti nezvládají základní cviky, vinou jednostranného zaměření a přetěžování, nejsou schopni přechodu mezi různými sporty, v horším případě pak nastávají specifické zdravotní problémy. A když k tomu přidáme předčasnou orientaci na výkon, tak může přijít i strach z neúspěchu, stres a vytvoření negativního vztahu ke sportu. 

–nestavíme překážky a podporujeme–

Našim cílem je pomocí všesportovní přípravy a prátelského prostředí vytvořit u dětí pozitivní vztah ke sportu a k aktivnímu životnímu stylu, který bude trvat po celý život. Tak jako to máme my.


Chcete zkusit náš trénink v našem Sokolíku?

Aktuálně máme Sokolíka ve středu od 17 hodin a v sobotu od 10 hodin. Jedna lekce stojí 100 Kč. Místo na trénink prosím rezervujte v našem rezervačním systému